Naslovnica Stroga pozitiva ZEOS: Početak projekta Zelena revolucija 2

ZEOS: Početak projekta Zelena revolucija 2

Zeos d.o.o. obavještava osnovne škole FBiH o početku projekta „Zelena revolucija 2“. Cilj projekta je edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine.

REGISTRACIJA

U projektu će učestvovati prvih 200 škola, koje se prijave putem online obrasca na web stranici: www.zeos.ba ili klikom ovdje, najkasnije do 30. septembra 2022. godine.

Osnovni podaci o projektu Zelena revolucija
Trajanje: 19.09.2022 – 31.05.2023.
Ciljna skupina: učenici i roditelji učenika osnovnih škola
Finansiranje: 99% učešće društva ZEOS eko-sistem d.o.o.
Donator projekta: 1% učešće Addiko Bank d.d., finansiranje jedne od nagrada za škole

Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade i to prva nagrada eko učionica na otvorenom u vrijednosti do 5.000,00 KM, druga nagrada televizor, treća nagrada projektor, četvrta nagrada televizor, za najveću sakupljenu količinu po učeniku. Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka, osim za one škole koje osvoje neku od navedenih nagrada. Sve navedeno je za škole potpuno besplatno.

Projektne aktivnosti će u školama vršiti nastavno osoblje svake pojedinačne škole, a prvi online zajednički sastanak sa koordinatorima je planiran online 04. oktobra 2022. godine. Od škola se očekuje angažman za provođenje pripremljenih prezentacija u svim razredima, podjelu dostavljenih letaka i plakata, organizovanje jedne radionice za izradu predmeta od e-otpada na nivou škole, podsticanje učenika na pravilno odlaganje e-otpada u toku trajanja projekta, te objavu fotografija projektnih aktivnosti ili radova djece i teksta na svojim društvenim mrežama uz tag @zeosekosistem, te web stranici. ZEOS će takmičenje, svaku objavu i poziv škole za lokalnu zajednicu podržati, stoga koordinatori mogu linkove objava poslati i putem e-maila [email protected], ukoliko ne mogu tagovati @zeosekosistem.

Projektne aktivnosti

 • Informisanje učesnika – radni sastanak sa 200 učesnika online
 • Edukacija djece kroz prezentacije (1x) i radionice za novi predmet od e-otpada (1x)
 • Isporuka kanti – 200 kanti sa piktogramima za svaku školu
 • Sakupljanje e-otpada
 • Preuzimanje e-otpada iz škola
 • Dodjela nagrada
 • Dodjela sadnica za škole
 • Marketing komunikacija
 • Evaluacija projekta

Pravila:

 • Molimo Vas da u ime škole aplikaciju popunjava samo jedna osoba, koja je ovlaštena, sekretar, pedagog ili direktor, kako se nebi desilo da je jedna škola registrovana više puta, pri čemu nastaje problem, jer se zauzima mjesto drugoj školi,
 • Prednost za registraciju i učešće imaju škole koje su se prijavile u Zelenoj revoluciji 1, a bili su ispod broja 200, nakon toga škole koje nisu učestvovale u projektu, nakon toga sve druge osnovne škole koje se prijave, 
 • Škole koje već imaju kantu ukoliko se prijave istu neće dobiti ponovno,
 • Škole koje osvoje nagrade, ne mogu dobiti i sadnice za uređenje dvorišta,

SAKUPLJANJE E-OTPADA

E-otpad se može sakupljati kroz čitav projekat, a njegovo preuzimanje je osigurano jedan put za svaku školu u mjesecu na kraju projekta, treba uzeti u obzir da se e-otpad preuzima iz 10 kantona FBiH i 200 lokacija, te zbog toga čitav proces preuzimanja može trajati malo duže nego što je planirano,

Škole se takmiče u sakupljanju e-otpada, međutim pravna lica sa lokalnih područja imaju mogućnost svoj e-otpad predati za svaku školu pojedinačno popunjavanjem naloga na našoj stranici www.zeos.ba ili klikom ovdje. Također, građani mogu da koriste besplatnu uslugu preuzimanja e-otpada sa kućne adrese, klikom ovdje, te na taj način podrže svoju lokalnu školu.

ZEOS eko-sistem d.o.o. već desetu godinu, po ovlaštenju Federalnog ministarstva okoliša i turiuzma, upravlja sistemom zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u FBiH, na neprofitnoj osnovi sa isključivom svrhom da se pomogne članovima sistema da ispune svoje obaveze u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, te da se osigura zadovoljavajuće i ekološki prihatljivo upravljanje električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Projekat „Zelena revolucija 1“ klasifikovan je kao vrlo uspješan i koristan za okoliš naše države, gdje je učestvovalo 200 škola, 88.000 učenika, a sakupljena količina e-otpada iznosila je 117.190 kg.

Donator projekta je Addiko Bank d.d., koja će osigurati jednu nagradu za škole učesnice u projektu.

Poziv za donatore

Pozivamo kompanije koje dijele naše vrijednosti za održivim ekološkim razvojem, zaštitom okoliša i doprinosom razvoju lokalnih zajednica da se uključe u finansiranje projektnih aktivnosti i zajedničku promociju.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: +387 33 628 606 ili putem e-maila [email protected].

Prethodni članakOTVOREN NOVI JAVNI POZIV: EU4AGRI izdvaja 6,5 miliona KM za podršku malim poljoprivrednim gazdinstvima u BiH
Naredni članakOdržana manifestacija dodjele priznanja „100 najvećih u BiH i regionu“