Naslovnica Biznis kutak Uspješno  održana konferencija „Dani osiguranja u BiH“ 2022.

Uspješno  održana konferencija „Dani osiguranja u BiH“ 2022.

Konferencija „Dani osiguranja u BiH“ je održana u Sarajevu. Eminentni govornici obrađivali su najaktuelnije teme koje će unaprijediti rad i omogućiti ovoj djelatnosti da se razvija, i brže i lakše prilagodi novim potrebama korisnika usluga osiguranja.

Konferenciju je otvorila radionica o temi Primjena IFRS 17 na domaćem tržištu osiguranja – dileme i nepoznanice, moderatori ove radionice bili suBelma Istenić i Rastko Filipović iz kompanije Deloitte Bosna i Hercegovina. Koji su pojasnili između ostalog zašto se uvodi IFRS i šta donosi novo, te koji su efekti na poslovanje, napominjući da je ovo složen standard, a da će se njegova implementacija najviše osjetiti u IT, finansijskim i aktuarskim funkcijama. Kada je BiH u pitanju ovaj standard u Federaciji BiH počinje sa primjenom 1.1.2026. a u Republici Srpskoj zvanična primjena još nije definisana.

Nakon radionice, koja je izazvala odličnu interakciju s publikom, programski dio nastavljen je prezentacijom Hrvoja Pauković, direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, o temi Osiguranje katastrofalnih rizika, sa posebnom pažnjom usmjerenom na situaciju u Hrvatskoj. Upoznajući učesnike konferencije, da prirodne katastrofe mogu uzrokovati ogromne ekonomske i ljudske gubitke. Poplave, oluje, potresi, suše i šumski požari među najrazornijim su vrstama prirodnih katastrofa, te da se očekuje da će gubici na nekretninama i privredi rasti zbog klimatskih promjena. Države s većom penetracijom osiguranja imaju brži ekonomski oporavak od katastrofa i obnovu s većom otpornošću na buduće katastrofe.

Nastavno na  prethodnu temu Jovanka Ćetković, climate change finance project officer UNDP u BiH održala je predavanje o Osiguranju od prirodnih katastrofa u BiH, koja je navela da je u izradi i razvoju modela paketa proizvoda osiguranja od prirodnih katastrofa, velika podrška bila  osiguravajuća društva iz naše zemlje, ali da je za još bolju realizaciju i provedbu neophodno uključenje i svih nivoa vlasti.

Posljednja radionica na ovogodišnjem susretu osiguravajuće struke  bila je Procese obrade odštetnih zahtjeva motornih vozila i utjecaj globalnih kriza i promjena zakonskog okvira koju je moderirao Damir Sarajlić, direktor sektora za upravljanje procesima naknade šteta Croatia osiguranja d.d. Mostar. Učesnici ove radionice bili su Ena Mesihović direktorica Centra za podršku klijentima UNIQA Osiguranja, Amra Đendušić direktorica Službe šteta Sarajevo osiguranje d.d Sarajevo, Josip Knezović, član Uprave Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo i Midhad Salčin, direktor Sektora šteta i regresa Triglav osiguranje d.d. Sarajevo. Nakon iscrpne obrade teme, radionica je zaključena porukom da se problemi mogu rješavati, stvari mijenjati nabolje  i unapređivati industrija  kroz rad Udruženja društava za osiguranje u FBiH.

Konferenciju je zatvorio Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH, koji je se zahvalio učesnicima, kao i govornicima kojih je za ova dva dana bilo 31 i koji su na jako viskom nivou i profesionalno govorili o mnogim temama. Posebnu zahvalu je uputio i predsjedniku Upravnog odbora Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Damiru Hadžiću i članovima organizacionog odbora Marini Miočić Hamidović, Sabini Mujanović i Edibu Galijatoviću, koji su  s ostalim članovima Upravnog odbora stajali iza organizacije ove konferencije.

Bila je ovo dvodnevna prilika da se savladaju ili unaprijede znanja i prakse, i proširi poslovna mreža i dogovori ponovni susret naredne godine na „Danima osiguranja u BiH“ 2023.

Prethodni članakLejla Motoruga: Riječi i djela
Naredni članakKoncertiDA