Naslovnica Preporučujemo Transparency International: Škola integriteta za mlade

Transparency International: Škola integriteta za mlade

JAVNI POZIV ZA UPIS PETE GENERACIJE POLAZNIKA ŠKOLE INTEGRITETA

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu Integriteta koja se temelji na konceptu sistema društvenog integriteta koji je razvio Transparency International. Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu, a koji počivaju na temeljima koje predstavljaju društvene vrijednosti i svijest građana. Škola kombinuje akademski sa praktičnim pristupom, a njen cilj je razvoj i sticanja znanja i vještina potrebnih mladim aktivistima, budućim liderima za uspješan društveni angažman i djelovanje u javnom interesu na promovisanju i razvijanju kulture integriteta, odgovornosti i transparentosti.

Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH, u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu, koje će biti predstavljene na završnom modulu.

Modul   I.  Politika, država i društvo
(mart/april)

Modul  II. Građanin, ljudska prava i slobode
(maj/jun)

Modul III. Liderstvo i ekonomija
(jul/avgust)

(Mjesto održavanja modula će biti naknadno određeno. TI BiH zadržava pravo na izmjenu rasporeda održavanja modula.)

Polaznici

Škola integriteta namijenja je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, uposlenicima javnog i privatnog sektora, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznika je 25.

Obaveze polaznika

Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama, da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te prisustvo na sva tri modula Škole što predstavlja uslov za izdavanje sertifikata o pohađanju Škole integriteta.

Troškovi učešća

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, te troškove smještaja, ishrane i prevoza u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu [email protected] najkasnije do 14.03.2022.g. Svi prijavljeni kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obavješteni najkasnije do 21.03.2022. godine.  Za sva pitanja u vezi sa prijavom slobodno nas konaktirajte na broj 051/224-520

Škola-Poziv 2022_

Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH, u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu, koje će biti predstavljene na završnom modulu.

Modul   I.  Politika, država i društvo
(mart/april)

Modul  II. Građanin, ljudska prava i slobode
(maj/jun)

Modul III. Liderstvo i ekonomija
(jul/avgust)

(Mjesto održavanja modula će biti naknadno određeno. TI BiH zadržava pravo na izmjenu rasporeda održavanja modula.)

Polaznici

Škola integriteta namijenja je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, uposlenicima javnog i privatnog sektora, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznika je 25.

Obaveze polaznika

Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama, da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te prisustvo na sva tri modula Škole što predstavlja uslov za izdavanje sertifikata o pohađanju Škole integriteta.

Troškovi učešća

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, te troškove smještaja, ishrane i prevoza u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu [email protected] najkasnije do 14.03.2022.g. Svi prijavljeni kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obavješteni najkasnije do 21.03.2022. godine.  Za sva pitanja u vezi sa prijavom slobodno nas konaktirajte na broj 051/224-520

Škola-Poziv 2022_

Prethodni članakAzra Kafedžić: Suze na pod
Naredni članakJAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA U 2022. GODINI