Naslovnica Stroga pozitiva Poziv za projekte: Inicijative za društvenu odgovornost kompanija

Poziv za projekte: Inicijative za društvenu odgovornost kompanija

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Grantovi za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija su namijenjeni organizacijama koje u svojoj misiji imaju prevenciju djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i da ih se poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije. Realizacijom ovih grantova nastoji se doprinijeti promjeni prakse u kompanijama kako bi kompanije u svom djelovanju smanjile štetan utjecaj na okoliš. Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija zagađivača; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša. Alternativna rješenja mogu biti zasnovana na primjeni dobrih praksi drugih kompanija, kao i uspostavi saradnje organizacija i kompanija s ciljem da kompanije pravilno usmjere svoje društveno odgovorno poslovanje.

U toku implementacije ovih aktivnosti, korisnici grantova Inicijativa za društvenu odgovornost kompanija će od strane CPCD-a imati administrativnu, tehničku i finansijsku podršku. Ohrabrujemo saradnju sa Eko HUBovima. Također, korisnici medijskih grantova će biti informirani o akcijama inicijativa za društvenu odgovornost kompanija kako bi mogli izvještavati o implementaciji projekta i na taj način dati svoj doprinos što uspješnijim rezultatima projekta. CPCD će također učestvovati u promociji aktivnosti i rezultata kroz svoju dobru saradnju s medijima.

Specifični ciljevi poziva

Cilj grantova je organizovano djelovanje građana (grupa i pojedinaca), kroz organizacije civilnog društva, kako bi se u lokalnim zajednicama ukazalo na probleme zagađivača i smanjio negativan uticaj na okoliš. Kroz ovaj poziv želimo podstaći djelovanje građana/ki kroz organizacije civilnog društva koje će ukazati na ključne probleme zaštite okoliša i na loše prakse kompanija. Pružajući podršku kompanijama pomažemo da postanu društveno odgovornije.

Na ovaj način bi se u većoj mjeri doprinijelo ostvarenju ciljeva projekta „Misli o prirodi!“, jačali kapaciteti lokalnih zajednica, povećala odgovornost kompanija prema zajednici i ljudima koji u njoj žive, spriječilo daljnje zagađenje i uništavanje okoliša,  te podigla svijest interesne grupe u rješavanju problema vezanih za okoliš.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

  • Spriječiti zagađivače, privredne subjekte, kompanije i državne kompanije da i dalje ugrožavaju okoliš i živote ljudi u lokalnoj zajednici, pri čemu aktivnosti ne mogu biti usmjerene ka pojedincima kao zagađivačima;
  • Uključiti veliki broj građana i građanki u zagovaračke procese usmjerenih ka unapređenju društvene odgovornosti kompanija;
  • Ukazati na ulogu donosioca odluka u narušavanju stanja okoliša;
  • Povezati donosioce odluka, organizacije, institucije i lokalne aktere koji zajednički mogu riješiti problem;
  • Promovirati primjere društvene odgovornosti kompanija i multiplicirati pozitivne prakse u drugim zajednicama;
  • Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
  • Zagovarati uspostavljanje održivih programa kompanija u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije;
  • Stvoriti uvjete za bolju i efikasniju kontrolu uticaja kompanija na okoliš;
  • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektnim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

Više informacija o ovom javnom pozivu pročitajte na MISLI O PRIRODI.

Prethodni članakEma Ademaj: Kineska kultura poslovanja
Naredni članakUz TvojCO2 platformu zasadite u svom gradu