Naslovnica Stroga pozitiva Početak novog RAI-UNODC regionalnog programa – Jugoistočna Evropa zajedno protiv korupcije (SEE-TAC)

Početak novog RAI-UNODC regionalnog programa – Jugoistočna Evropa zajedno protiv korupcije (SEE-TAC)

Sarajevo, Beč, 27. januar 2021. godine – Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) i Ured Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) pokreću antikorupcijski program u Jugoistočnoj Evropi pod nazivom Jugoistočna Evropa - Zajedno protiv korupcije (SEE-TAC). Implementacija regionalnog programa je počela, nešto ranije, u novembru 2020. godine i trajaće do oktobra 2023. godine. Program finansira Austrijska razvojna saradnja (ADC), putem Austrijska razvojna agencije (ADA).

Žitelji Jugoistočne Evrope korupciju rangiraju kao najveći problem u svojim zemljama, odmah nakon nezaposlenosti i siromaštva, prepoznajući kako korupcija opstruira ekonomski i društveni razvoj, kao i napredak u oblasti Evropskih integracija. Opšti cilj Programa je jačanje otpornosti društava jugoistočne Evrope na korupciju, a to se želi postići jačanjem kapaciteta državnih institucija, organizacija civilnog društva, te privatnog sektora, kao i medija za prevenciju i borbu protiv korupcije. 

Program je fokusiran na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo*, Moldaviju, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, uz sudjelovanje Rumunije, Bugarske i Hrvatske. Trogodišnji program ima ukupni budžet od 1,400,000 eura.

Pod okriljem SEE-TAC Programa, 25 javnih institucija, 40 predstavnika preduzeća i 175 predstavnika civilnog društva, zajedno sa UNCAC Koalicijom i Investicijskim forumom privrednih komora Zapadnog Balkana kao posebnim partnerima, radiće zajedno na implementaciji širokog spektra aktivnosti.

Suština programa je bazirana na Konvenciji UN-a za borbu protiv korupcije (UNCAC), jedinom pravno obvezujućem anti-korupcijskom instrumentu, s posebnim fokusom na njene članove 12 i 13, kojima je prepoznat značaj ulozi privatnog sektora i civilnog društva u borbi protiv korupcije.

SEE-TAC je sveobuhvatna među-sektorska aktivnost kroz koju sarađuju stručnjaci i aktivisti iz JI Evrope na jačanju kapaciteta za prevenciju i borbu protiv korupcije. Program objedinjava proces operacionalizacije Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu verifikacije sadržaja imovinskih kartona javnih funkcionera unutar i izvan regije, sa razvojem institucionalnih kapaciteta za implementaciju mehanizama za prevenciju korupcije, s fokusom na sektore najizloženije korupciji. SEE-TAC Program primjenjuje inovativni okvir podrške korisnicima za prevenciju korupcije. Konkretno, za postizanje efikasne provedbe UNCAC  konvencije u Jugoistočnoj Evropi, Program će raditi na izgradnji kapaciteta nevladinih aktera u pogledu Konvencije, rame uz rame sa predstavnicima vlada, a zatim će pružati podršku implementaciji na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, uz jačanje glasova na međunarodnim UNCAC forumima.

Inovativni regionalni pristup se reflektira i u postizanju dogovora u pogledu sadržaja o Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu verifikacije sadržaja imovinskih kartona javnih funkcionera tokom prethodnog regionalnog programa koji je također finansirao ADC, uz snažnu podršku Austrijskog Federalnog ministarstva za evropske i međunarodne poslove.

Zajednički pristup u SEE-TAC Programu se ogleda i kroz provođenje zajedničkih kampanja usmjerenih na podizanje svijesti javnosti koje će predvoditi organizacije civilnog društva u saradnji s javnim institucijama i privatnim sektorom, kao i kroz niz edukacija o UNCAC konvenciji, njenom mehanizmu revizije, mehanizmima za prevenciju korupcije i drugih anti-korupcijskih tema.

Prethodni članakSmanjite stres i produžite život – zapjevajte u mješovitom zboru „Camerata Slovenica“
Naredni članakU Galeriji Mak otvorena izložba slika “Vjetar života” Miroslava Bilaća