Naslovnica Stroga pozitiva MIROVNA NAGRADA „GORAN BUBALO“ 2022 – JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE

MIROVNA NAGRADA „GORAN BUBALO“ 2022 – JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE

Pozivamo sve pojedince i organizacije da nominiraju kandidate i kandidatkinje kao i obrazovne institucije koji ispunjavaju dolje navedene kriterije do 01. novembra/studenog 2022. godine.

Kriteriji za nominaciju

Prilikom odabira dobitnika_ca Mirovne nagrade uzimaju se u obzir postignuća nominiranih u godini prije primanja nagrade, kao i njihov stalni doprinos unaprjeđenju ljudskih prava, očuvanja i izgradnje mira u BiH.

Kandidat_kinja može biti pravnik_ca, spisatelj_ica, aktivista_ica civilnog društva, edukator_ica, novinar_ka, ili osoba bilo kojeg drugog profesionalnog usmjerenja.

Broj nominacija primljenih po nominiranom pojedincu_ki ili obrazovnoj instituciji nema težinu u procesu ocjenjivanja, dovoljna je i jedna nominacija da bi osoba ili škola bile uzeta u razmatranje.

Kriterij prihvatljivosti

 • Kandidati_kinje moraju biti zakoniti stanovnici_ke Bosne i Hercegovine (za pojedince_ke)
 • Obrazovna institucija mora biti pravno registrovana kao obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini (za obrazovne institucije)
 • Kandidate_kinje mogu nominirati drugi pojedinci_kinje ili bilo koji pravni subjekt
 • Kandidati_kinje NE mogu sami sebe nominirati
 • Neuspješne nominacije iz ranijih godina mogu se ponovno nominirati u svakom ciklusu nakon ciklusa od jedne godine

Kriteriji selekcije

Komisija za odabir dobitnika_ca Mirovne nagrade razmotriti će sljedeće kriterije prilikom ocjenjivanja i usporedbe nominacija s gore navedenim pojedinostima (odnosi se na oblast izgradnje mira, pravde i ljudskih prava):

 • Pridonosi li kandidat_kinja/obrazovna institucija svojim djelovanjem unaprjeđenju mira, zaštiti građanskih sloboda i zaštiti ljudskih prava u BiH?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/ obrazovna institucija uklanjanju  društvene nepravde, kao i diskriminatornih stavova i praksi u bh. društvu?
 • Reaguje li kandidat_kinja/ obrazovna institucija na društvene nepravde, kao i diskriminatornih stavova i praksi u bh. društvu?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/ obrazovna institucija razvoju boljeg mehanizma praćenja i izvješćivanja o kršenju ljudskih prava/obrazovanju za mir, toleranciju i ljudska prava?
 • Da li dostavljena prijava daje konkretne primjere doprinosa nominovanog kandidata_kinje/ obrazovna institucija procesu izgradnje mira, zalaganju za ljudska prava i građanski aktivizam?
 • Je li nominirani_a (osoba ili obrazovna institucija) bio lider_ka u radu na izgradnji mira, zaštiti ljudskih prava i građanskom aktivizmu u svojoj lokalnoj zajednici?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija svojim djelovanjem podigao_la svijest zajednice o ovim pitanjima?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija uspio_la mobilizirati mrežu podrške u zajednici za izgradnju mira, promociju i zaštitiu ljudskih prava i građanski aktivizam? Kakav je bio rezultat doprinosa u izgradnji mira, promociji i zaštiti ljudskih porava nominiranog_e u svojoj lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj BiH?
 • Koliko je rezultat bio učinkovit i koristan za građane_ke i samu loklanu zajednicu i BiH?
 • Količina vremena i resursa koje je kandidat_kinja/ obrazovna institucija potrošio_la na obavljanje svog rada odnosno aktivnosti?
 • U kojoj mjeri pristup korišten u radu kandidata_kinje/ obrazovna institucija odgovara potrebama i pravima ljudi, pogotovo ranjivih grupa (da li je nominirani_a koristio_la i zagovaralo_la korištenje rodno i socijalno osjetljivog pristupa u svom radu)?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija prevladao _la neke prepreke kako bi postigao_la svoj ishod?
 • Rizik ili negativne posljedice s kojima se imenovani_a susreće ili se susretao_la tokom svog rada, a upravo zbog svog rada?

Proces dostavljanja nominacija

Nominacije su otvorene do 01.novembra, a više informacija o nominacijama za nagradu potražite na web stranici Mreža mira.

Prethodni članakPoučna priča: Kako se nositi sa bolom
Naredni članakPrijavi se na događaj “Zapošljivost mladih u BiH”!