Naslovnica Stroga pozitiva Javni poziv za financijsku podršku projektima mladih

Javni poziv za financijsku podršku projektima mladih

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom bosanskohercegovačkom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi u oblastima javnog zagovaranja, rada sa mladima, politika prema mladima, te unaprjeđivanja omladinskog organizovanja u Federaciji BiH. U skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije, Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za financijsku podršku projektima mladih.
Putem svog višegodišnjeg djelovanja, Vijeće mladih Federacije BiH uočilo je potrebu za jačanjem omladinskih struktura – lokalnih i kantonalnih vijeća, ali i omladinskih organizacija koja djeluju u zajednici sa ciljem poboljšanja položaja mladih. Kao krovno tijelo, Vijeće mladih FBiH postaje svjesno činjenice da je kreiranje prostora za mlade u kojem oni mogu djelovati kao katalizatori promjene u svojim zajednicama mandatorno za daljnji razvoj bosanskohercegovačkog društva, te samim time umanjenje posljedica izazvanih masovnim iseljavanjima primarno stanovništva uzrasta od 15 do 30 godina. Koristeći prednosti izgrađene strukture i mreže mladih u Federaciji BiH, kroz Javni poziv za financijsku podršku projektima mladih, Vijeće mladih Federacije BiH želi prepoznati motivisane grupe mladih koji će u svojstvu neformalne grupe ili omladinskog udruženja doprinositi poboljšanju položaja mladih u zajednici jačanjem lokalnog aktivizma, volonterizma, te omladinskog organizovanja. Ovaj program jedan je od glavnih mehanizama Vijeća mladih FBiH za podršku organizacijskoj izgradnji kapaciteta, a namijenjen je obezbjeđivanju sredstava za realizaciju aktivnosti u sistemski važnim pitanjima za mlade, aktivističkim i volonterskim poduhvatima, zagovaranju i participaciji.

Samim time, ciljevi dodjele granta su:

1) Povećati stepen društvenog angažmana mladih u strukturi Vijeća mladih FBiH i raditi na rješavanju aktuelnih problema mladih kroz pružanje podrške njihovim projektima na području Federacije BiH

2) Osnažiti kapacitete neformalnih grupa ili omladinskih organizacija da sistemski djeluju na poboljšanju položaja mladih u zajednici;

3) Povećati mogućnost učešća mladih u procesima odlučivanja, izgradnji međusektorskog dijaloga i saradnje, te uključivanja mladih u život zajednice.

Sve dododatne informacije o Vijeću mladih FBiH i raspisanom javnom pozivu su dostupne na linku: Vijeće mladih FBiH

Prethodni članakBesplatna Help Desk sesiju za poduzetnike
Naredni članak4. Festival astrofotografije ovog vikenda na Visočici