Naslovnica Stroga pozitiva Javni poziv: Volim svoj grad

Javni poziv: Volim svoj grad

Fond "Volim svoj grad˝ je usmjeren na podršku lokalnim inicijativama sa područja svih općina i gradova Tuzlanskog kantona.

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 38.000,00 KM.

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 15. aprila do 16. maja 2021. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu.
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM; (više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“).

NAPOMENA: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Sva pravna lica koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a preko Uprave za indirektno oporezivanje. Shodno prethodno navedenom, aplikanti su obavezni prilikom popunjavanja budžeta projekta da unose isključivo cijene i vrijednosti robe bez PDV-a.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja. U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA.

U prilogu su Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ u kojima su detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati.

Dodatne informacije o Javnom pozivu kao i načinu apliciranja potražite na Fondacija tuzlanske zajednice.

Prethodni članakMARIJA FEKETE-SULLIVAN: Bajke nude formulu za ispunjen život
Naredni članakOdmori u BiH: 10 najljepših jezera u BiH na kojima možete uživati u odmoru