Naslovnica Biznis kutak GET Ahead obuka – podsticaj ženama u biznisu

GET Ahead obuka – podsticaj ženama u biznisu

Krajem prošle godine Međunarodna organizacija rada je uz podršku Evropske unije i Savezne Republike Njemačke u okviru EU4Business i EU4BusinessRecovery projekata u Bosni i Hercegovini organizovala program obuke „Rod i poduzetništvo zajedno“ (eng. GET Ahead) čime je uvela buduće trenere u jednu novu, inovativnu obuku iz segmenta poslovnih vještina.

Radi se o programu koji je do sada prošlo nekoliko hiljada žena preduzetnica i potencijalnih preduzetnika u Africi, Aziji, Južnoj Americi i Bliskom istoku, no iako je njegova namjera da poveća preduzetničke vještine žena, uspješno je realizovan i sa muškarcima.

Stoga upravo našu priču počinjemo sa Dženanom Trbićem, budućim predavačem za oblast GET Ahead koji ponosno, osim te buduće titule, nosi mnoge druge. Ovaj inženjer informacionih tehnologija i magistar finansijskog menadžmenta, na samom početku našeg razgovara naglašava da obuku pohađa u ime Udruženja trenera CEFE u BiH,  te da je također menadžer Centra za izvrsnost u poduzetništvu u Sarajevu i trener iz oblasti preduzetništva po CEFE i SIYB metodologiji.

Na naše pitanje zašto je rodna perspektiva bitna s aspekta poduzetništva i unapređenja poduzetničkih vještina u BiH, on kaže:

„Imajući u vidu statističke podatke u Bosni i Hercegovini o rodnom sastavu poduzetničke zajednice vidimo da dosta potencijala ostaje neiskorišteno jer većina poduzetnika, vlasnika kompanija su muškarci. Za neki ozbiljniji razvoj moramo se potruditi da angažiramo u poduzetničkim vodama veći broj žena. Zašto? Jer žene su te koje donose dodatni kvalitet u ovom sektoru i daju dodatni uvid u zahtjeve i potrebe tržišta.

Dženan vjeruje da će aktuelna obuka pomoći svim njenim učesnicima kako bi ojačali kapacitete u adresiranju potreba žena poduzetnica, te boljem razumijevanju potreba tržišta posmatranih iz ugla potreba žena i dinamike između polova.

Dženan dodaje: „Zaista mnogo elemenata se mora uzeti u obzir u razvoju poduzetničkih vještina jer samo tako možemo pomoći kako poduzetnicima tako i poduzetnicama da svoje proizvode i usluge čine boljim i prilagođenijim potrebama i muškaraca i žena i zaključuje: „GET Ahead metodologija je itekako primjenjiva u našoj zemlji i ukoliko je poredimo sa SIYB metodologijom, onda mogu reći da ona upravo popunjava određene nedostatke dodajući nove elemente u metodološkom smislu. Dakle, ova dva koncepta upotpunjuju jedan drugi i donose nam na tržište ono što nam je potrebno, omogućavajući na taj način muškarcima i ženama da donose bolje poslovne odluke u svrhu povećanja aktivnosti i prilika za povećanje prihoda, doprinoseći socijalnom i ekonomskom razvoju društva ali i inkluzivnijem tržištu.“

Prethodni članakAzra Kafedžić: Ili si kavez ili si ptica
Naredni članakOtvoren konkurs za program Snažnije zajedno