Naslovnica Biznis kutak Bespovratna finansijska podrška za mala i srednja preduzeća u BiH

Bespovratna finansijska podrška za mala i srednja preduzeća u BiH

Otvoren je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 18 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 10 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 3 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika.

Za sufinansiranje će se odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

1. Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, će se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije kroz subvencioniranje kamate kredita ili do maksimalno 40.000,00 BAM – najmanje 18 malih i srednjih preduzeća

2. Podrška uvođenju sistema upravljanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sistema upravljanja energijom – najmanje 3 mala i srednja preduzeća

3. Izrada energijskog audita će se subvencionirati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000,00 BAM – za 10 malih i srednjih preduzeća

Kako bi ispunio uvjete za subvenciju kamatne stope, MSP (podnosioc prijave) mora osigurati sljedeće:

– Odobrena projektna dokumentacija od strane kreditne institucije (komercijalne banke, međunarodne finansijske institucije, itd.), kao efikasna u smanjenju utjecaja na okoliš kroz provedbu mjere energijske efikasnosti/obnovljive energije.

– Nakon podnošenja prijedloga projekta, evaluacije i odobrenja, predloženi projekt mora biti izveden i pušten u rad nakon čega će se vršiti isplata subvencije.

Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim javnim pozivom, te da iste dostave na [email protected] u formi priloga e-mail-u ili putem Google Drive ili WeTransfer linka, sa naznakom “Prijava za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta“. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti sačuvan kao poseban elektronski dokument sa odgovarajućim nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu 3).

Prijave se mogu podnijeti do 12.08. 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na adresu [email protected] sa naznakom “Upit za prijavu za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta” u periodu od 12.07. do 25.07.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Dodatne informacije su dostupne na slijedećem linku.

Prethodni članakLjiljanine slastice bez grižnje savjesti
Naredni članakDr. Vladimir Đurić: Šta reći nekome ko prolazi teške trenutke u životu