Naslovnica Savjetnici Besplatna online podrška Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo

Besplatna online podrška Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo

Ponukani situacijom uzrokovanom početkom pandemije i neočekivanim zatvaranjem koje se desilo početkom 2020. godine, Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo je pokrenula istraživanje na temu Uticaj pandemije na način funkcionisanja porodice. Kao jedan od vidljivih indikatora i rezultata istraživanja bio je navođenje nedostupnosti podrške i eventualno mogućnosti usluga socijalne zaštite u online formi. Istodobno istraživanje je pokazalo da oni u potrebi za uslugama socijalne zaštite sve više traže podršku u online okruženju, na forumima i društvenim mrežama, gdje im podršku pružaju neprovjereni stručnjaci, znalci i ovlaš poznavaoci odgovora na ova životna pitanja i poteškoće. Vrijeme pandemije sve je više isticalo potrebu za drugim načinom komunikacije i podrške korisnicima osim standardnog kontakta uživo. Oslonjeni na provedeno istraživanje, kao i u razgovorima sa kolegama stručnim radnicima u centrima,  Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo je pokrenula online stručnu podršku koju provode educirani socijalni radnici sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, kako bi odgovorili na potrebe u zajednici. Tako je Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo započela sa pružanjem besplatne online podrške i savjetovanja iz sljedećih oblasti:

  • Ovisnost o psihoaktivnim supstancama
  • Nasilje u porodici i nasilje nad ženama
  • Socijalna zaštita, porodični odnosi
  • Zaštita djece i mladih u online okruženju i vršnjačkog nasilja

Pandemija uzrokovana Covid-19 donijela je veliki broj neočekivanih problema za sve ljude koji su na bilo koji način bili pogođeni njenim uticajem. Od svakodnevnih aktivnosti, preko gubitka zaposlenja, straha, neizvjesnosti, sve je to imalo uticaja na pogoršanje mentalnog zdravlja stanovništva. Ovo potvrđuju i rezultati istraživanja koje je uradio UNICEF na temu socijalnog uticaja pandemije COVID-19 u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini, koje je prvi put provedeno u julu 2020. godine, a zatim ponovljeno u novembru i decembru 2020. godine.  Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je situacija u zemlji u više aspekata pogoršana. „Najviše zabrinjava činjenica da je pogođen život kompletnog stanovništva, kao i ostvarivanje najosnovnijih ljudskih prava (u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama čija je Bosna i Hercegovina potpisnica). Istraživanje pokazuje da su krizom najviše pogođena djeca, žene i ranjive kategorije stanovništva, kao što su samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom ili hroničnim bolestima, osobe u stanju relativnog siromaštva, interno raseljene osobe, pripadnici etničkih manjina u mjestu povratka nakon rata, Romi i pripadnici LGBTQ+ zajednice. Ono također pokazuje da su institucionalni kapaciteti za pružanje osnovnih usluga stanovništvu slabi.“[1]

Još jedan od inputa u navedenom istraživanju UNICEFA je i sljedeće “Uvođenje digitalnih javnih usluga je istaknuto kao važan doprinos kvalitetnijem životu i zbog toga bi se tome trebao dati prioritet kako bi se pomoglo institucijama da postanu efikasnije, savremenije i otpornije. Na taj način će građani biti u mogućnosti ostvariti pristup uslugama online, bez da lično dolaze u mnogobrojne urede, a same usluge će biti brže i lakše.“

Imajući u vidu činjenicu da je pandemija zaista doprinijela povećanju broja problema koji se referiraju na usluge socijalne zaštite aktivnost Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo je apsolutno opravdana i potrebno ju je više publicirati.

Pošteno je reći da socijalni radnici vjeruju da su ljudske interakcije licem u lice „zlatni standard“ za izgradnju ljudskih odnosa koji su od suštinskog značaja za podršku i promjenu – bilo da se ta promjena odnosi na funkcionisanje pojedinca, ili efikasno organizovanje zajednice, ili organizacioni uspjeh. Ono na što nas je COVID-19 podsjetio, međutim, jeste da su ljudska bića programirana da stvaraju veze i odnose, a online/virtuelni alati, kao što su video konferencije, forumi na društvenim mrežama i slično će se koristiti za unapređenje odnosa. Ne samo da će ih ljudi koristiti, već ih mi kao stručnjaci možemo koristiti sa velikim uspjehom za pružanje podrške. Ove interakcije i odnosi nisu inferiorni od onih koje gradimo lično.

Svi članovi ASRKS su stručnjaci u svom polju i trude se da na najbolji i najadekvatniji način odgovore potrebama korisnika socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo. Obzirom da je pokrenuta usluga besplatne online podrške i savjetovanja, te da su granice u online prostoru skoro pa nevidljive, korist od ove usluge mogu imati i osobe koje dolaze iz drugih kantona/entiteta.

COVID-19 je natjerao sve nas da preispitamo kako i gdje radimo svoj posao. Možda je zato i potrebno da preispitamo dodatne mogućnosti i načine kako odgovoriti na potrebe korisnika, i onih koji su u stvarnoj potrebi za uslugama socijalne zaštite. Pružanje mogućnosti za online način podrške i upućivanja onih kojima je podrška potrebna uveliko doprinosi razvoju socijalnog rada i stručnih radnika.

Istovremeno, mnogo je novih promjena u svakodnevnom životu koje je  pandemija donijela, od hibridnog načina podučavanja do korištenja dostave i online kupovine. Treba se podsjetiti da put naprijed nije put nazad. Ne trebamo očekivati povratak na „staru normalu“ već je potrebno da gradimo „novu normalu“.  Već je izvjesno da će naša budućnost sadržavati povećani online i digitalni angažman u socijalnom radu. Naš posao je da zadržimo i nastavimo da razvijamo one aspekte bogate tehnologijom koji poboljšavaju naš rad i zadržavamo stvari iz starijih vremena koje su također neophodne za uspjeh. Ovaj rad na tehnološkoj integraciji oduvijek je bio imperativ za struku. Pandemija nas je brzo pogurala duž tog kontinuuma i to je dobra stvar. Također se moramo zalagati za sve one kojima služimo da imaju prilike potrebne za uspjeh u digitalnom svijetu nakon pandemije.

Zato za kraj da još jednom ponovimo, Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo pokrenula je stručnu i besplatnu online podršku korisnicima vezano za četiri oblasti socijalne zaštite:

  • Ovisnost o psihoaktivnim supstancama
  • Nasilje u porodici i nasilje nad ženama
  • Socijalna zaštita, porodični odnosi
  • Zaštita djece i mladih u online okruženju i vršnjačkog nasilja

Možete nam pisati na mail: [email protected] ili nas kontaktirati putem direktnih poruka na zvaničnoj Facebook stranici Asocijacije @socijalniradnici.


[1] https://www.unicef.org/bih/pri%C4%8De/procjena-socijalnog-utjecaja-pandemije-bolesti-covid-19-u-bosni-i-hercegovini

Prethodni članakObjavljen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu u FBiH
Naredni članakZaposlenici Konzuma i Mercatora kroz dobrovoljni volonterski rad pružili podršku radu „Restorana dobre volje“