Naslovnica Zdrav život 10. oktobar – Svjetski dan mentalnog zdravlja

10. oktobar – Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobra/ listopada 2022. godine, obilježava se na temu “Dajmo prioritet mentalnom zdravlju i blagostanju za sve”, odabranu globalnim glasanjem koje je bilo otvoreno za javnost, uključujući Svjetsku federaciju za mentalno zdravlje (WFMH), interesne grupe i pokrovitelje.

Svijet trpi efekte pandemije koronavirusa, ratova, raseljavanja i klimatske krize, što ima posljedice po dobrobit svih, praćeno povećanjem broja ljudi koji doživljavaju suicidalne ideje. Mnogi aspekti mentalnog zdravlja su dovedeni u pitanje;  već prije pandemije 2019.  procjenjuje se da je svaka osma osoba na globalnom nivou  živjela s mentalnim poremećajem. Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do porasta anksioznosti i depresivnih poremećaja koji  iznosi više od 25% tokom prve godine pandemije, uz migracije kao otežavajući faktor (84 miliona ljudi prisilno je raseljeno samo u toku 2021. godine).  Istovremeno, dostupne usluge, vještine i sredstva u oblasti mentalnog zdravlja i dalje su u nedostatku i daleko su ispod onoga što je potrebno, posebno u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Osobe koje  su proživjele iskustva mentalnih bolesti, njihove obitelji i ostala populacija i dalje  izražavaju stav da se vladama, korisnicima zdravstvenih usluga i društvu  u cjelini, mentalno zdravlje i  dobrobit ne nalazi na prvom mjestu. Uz to,  stigma i diskriminacija i dalje su prepreka socijalnoj uključenosti i pristupu odgovarajućoj skrbi.

Prevencija mentalnih poremećaja

Raste broj  dokaza o tome da je prevencija mentalnih bolesti moguća,  korištenjem općih i ciljanih intervencija, što može poboljšati život i ishode za pojedince u cijelom spektru mentalnih poremećaja.

Šire gledano, u primjeni univerzalno preventivnih mjera koje smanjuju rizik od lošeg mentalnog zdravlja, neophodna je saradnja sa vladama i drugim interesnim stranama, što uključuje i promociju politika socijalne uključenosti, poboljšanu potporu i direktna ulaganja za ranjivo stanovništvo i zajednice.  Program održivog razvoja i ciljevi održivog razvoja do 2030. godine, usvojeni na 70. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, ne mogu se  ostvariti ako značajno ne uložimo  u poboljšanje mentalne dobrobiti za sve. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je da su mnogi zdravstveni sistemi loše  pripremljeni za suočavanje sa  izazovima u oblasti mentalnog i fizičkog zdravlja za stanovništvo. Takođe, kultura  radnih mjesta mora podržati mentalno zdravlje i dobrobit radnika, da bi poslodavci bili bolje pripremljeni za istu takvu podršku svojim uposlenicima. S obzirom da je mentalno zdravlje i dobrobit zdravstvenih radnika, onih koji pružaju usluge socijalne skrbi i svih drugih koji se nalaze na „prvoj liniji odbrane“ pogođeno pandemijom, zdravstveni sistemi moraju biti ojačani, kako bi se pružila potpora takvom osoblju u vremenu krize i izazova.

Aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

U periodu  januar 2021.-septembar 2022.  godine, Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji sa centrima za mentalno zdravlje u Federaciji BiH, provodi preventivni program iz oblasti mentalnog zdravlja pod nazivom “Saradnja centara za mentalno zdravlje i službi porodične medicine sa ciljem blagovremenog otkrivanja depresije i anksioznosti kod odraslog stanovništva“. Polazeći od pozitivnih efekata i značaja projekata usmjerenih na prevenciju depresivnih poremećaja, provođenjem aktivnosti u sklopu  ovog programa, usmjerenog na blagovremeno otkrivanje i tretman depresije, pružiće se podrška i pomoć osobama koje pate od depresivnog poremećaja, sa ciljem unaprjeđenja njihovog mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja. Istovremeno, te aktivnosti  utiču na unaprjeđenje međuinstitucionalne saradnje, jačajući kapacitete svih uključenih aktera u pogledu planiranja i realizacije svih  preventivnih programa u oblasti mentalnog zdravlja.

COVID-19 pokazao je da nam treba novi globalni sporazum o mentalnom zdravlju jer nijedna država nije bila spremna na efekte veze između poremećaja mentalnog zdravlja i posljedica duge COVID-19 bolesti. U tom smislu važna je uloga vlada, društva i građana. Treba ojačati saradnju između vlada, građana i kreatora politika, unaprijediti ulogu civilnog društva i dati mogućnost vlastitog doprinosa mentalnom zdravlju i dobrobiti  u zajednicama i na radnim mjestima. Takođe, postoji potreba za uspostavljanjem ciljeva u oblasti mentalnog zdravlja i dobrobiti koji mogu objediniti društvene odrednice zdravlja sa pozitivnim djelovanjem, kao što je promocija fizičke aktivnosti, bolja pristupačnost zdrave hrane itd.

Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2022. godine „Dajmo prioritet mentalnom zdravlju i dobrobiti“ služi kao poziv svima da se pridruže ovogodišnjoj kampanji i prilika da ponovno probudimo nastojanja da svijet učinimo boljim mjestom.

IZVORzzjzfbih.ba
Prethodni članakNemam vremena za to
Naredni članakPrijavi se na 5. MAMF – jedinstvenu konferenciju za mame